BẢNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT (MÃ: AT-NS-3)

4.200.000

  • Kích thước bảng 50cm x 60cm x 5cm
  • Hiển thị 1 mặt
  • Số “mục tiêu, hoàn thành” hiển thị bằng LED 7 đoạn kích thước số 5cm x 7cm
  • Mặt bằng mica 3mm (Đài Loan)
  • Số còn lại hiển thị bằng LED 7 đoạn KT 3cm x 4cm
  • Khung nhôm định hình chịu lực
  • CPU: Microchip PIC 16F887 (USA)
  • Nguồn cấp: Adaptor input 220V, output 12V
  • Điều khiển bằng remote