HỆ THỐNG GIÁM SÁT QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG

    Hệ thống giám sát quản lý điện năng atscada giúp giám sát điện năng ở mức cho phép tránh xảy ra các rủi ro trong quá trình tiêu hao điện năng