USB to RS485 converter (MÃ: USB-RS485)

200.000

  • Chuyển tín hiệu Rs485 sang usb
Mã: USB-RS485 Danh mục: