BỘ CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ PT 100 (PT100-MA, PT100-V)
BỘ CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ PT 100 (PT100-MA, PT100-V)
BỘ CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ PT 100 (PT100-MA, PT100-V)

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ pt100 hay còn gọi RTD transmitter có chức năng chuyển đổi nhiệt độ từ các PT100 , can nhiệt K, sang dòng 4-20ma, hoặc  0-10V. Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ pt100 MST110 … Read More

2.08 out of 5
1.560.000 Thêm vào giỏQuick View