Máy đăng ký ăn – Quản lý suất ăn công nghiệp
Máy đăng ký ăn – Quản lý suất ăn công nghiệp
Máy đăng ký ăn – Quản lý suất ăn công nghiệp

MÁY ĐĂNG KÝ ĂN CHO NGÀY MAI – Mỗi nhân viên quẹt thẻ 01 lần, nhấn nút chọn 01 món ăn cho ngày mai – Nếu quẹt thẻ lần thứ 2 thì báo đã đăng ký rồi – TỐC ĐỘ … Read More

2.55 out of 5
5.600.000 Thêm vào giỏQuick View