HỆ THỐNG GIÁM SÁT QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG
HỆ THỐNG GIÁM SÁT QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG
HỆ THỐNG GIÁM SÁT QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG

HỆ THỐNG SCADA GIÁM SÁT QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG Với PLCPi, bạn có thể kết nối với mạng nhiều đồng hồ đo điện có giao thức truyền thông modbus RTU Rs485, modbus TCP/IP. PLCPi tương tác với từng đồng hồ … Read More

3.00 out of 5
Vui lòng gọi 028.3842.5001 Đọc tiếpQuick View