Hiển thị một kết quả duy nhất

4.100.000
2.900.000
4.200.000
4.600.000
2.200.000