Chat Facebook

Category Archives: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ, NƯỚC NGẦM VÀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Tần suất lấy mẫu và dạng thiết bị cần phải đảm hoạt động thông thường của vị trí điểm quan trắc

Thiết kế chương trình quan trắc môi trường không khí là bước làm cần thiết mà các tổ chức không thể bỏ qua. Tham khảo bài viết để biết các bước không thể thiếu trong thiết kế chương trình.