Chat Facebook

Category Archives: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI

hệ thống quan trắc nước thải

Hệ thống quan trắc nước thải bắt buộc phải được lắp đặt tại các nhà máy, cơ sở kinh doanh, loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo Nghị Định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn […]

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI

Hệ thống quan trắc khí thải

Hệ thống quan trắc khí thải bắt buộc phải được lắp đặt tại các nhà máy, cơ sở kinh doanh, loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Trước các yêu cầu cấp bách về quản lí môi trường. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đã ra nhiều quyết định và […]