Chat Facebook

Tag Archives: bảng điện tử led hiển thị

BẢNG ĐIỆN TỬ LED HIỂN THỊ TỐC ĐỘ MÁY (CTY TH)

bảng điện tử led hiển thị

Bảng điện tử led hiển thị tốc độ máy hiển thị 2 mặt được sản xuất theo nhu cầu của Công ty TH với chức năng cảm biến tốc độ máy và hiển thị lên bảng điện tử led. Chi tiết bảng điện tử led hiển thị tốc độ máy: Kích thước bảng 30cm x […]