Chat Facebook

Tag Archives: bang led do nhiet do

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ (PHẦN 2)

Với sản phẩm PLCPi sử dụng chip UK, ATPro Corp cho ra mắt hệ thống giám sát nhiệt độ, phòng server bao gồm các chi tiết như sau:   Hệ thống giám sát nhiệt độ – Đo nhiệt độ tại nhiều vị trí trong phòng máy chủ ( hệ thống giám sát nhiệt độ ) […]