Tag Archives: bảng theo dõi điện tử

BẢNG LED HIỂN THỊ TẦN SỐ ĐIỆN (CTY SONG QUỲNH)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao BẢNG LED HIỂN THỊ TẦN SỐ ĐIỆN – BANG LED HIEN THI TAN SO DIEN  cho khách hàng : Công ty Song Quỳnh SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG – Kích thước BẢNG LED HIỂN THỊ TẦN SỐ ĐIỆN 180 x 420 x 130mm – Số hiển thị bằng LED 7 đoạn […]