Chat Facebook

Tag Archives: bộ xử lý của máy tính

BỘ XỬ LÝ CỦA MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP

Bộ xử lý của máy tính (CPU) được xem là “bộ não” chủ chốt trong máy tính công nghiệp. Thực hiện các câu lệnh của chương trình máy tính bằng các phép tính số học, logic, so sánh. Và các hoạt động nhập/xuất dữ liệu cơ bản do mã lệnh chỉ ra. CPU được chia thành […]