Chat Facebook

Tag Archives: đồng hồ báo giờ tan ca

ĐỒNG HỒ LED ĐÚC BÁO GIỜ TAN CA VÀ VÀO CA

đồng hồ led đúc báo giờ tan ca

Hoàn thành đơn hàng ĐỒNG HỒ LED ĐÚC 4 SỐ 12 INCH đáp ứng nhu cầu của Công ty FUJIPLA trong việc quản lý thời gian tan ca và vào ca của các công nhân viên của mình. Nhìn tổng quan, đồng hồ được thiết kế với 4 số mỗi 1 số là 7 đoạn […]