Chat Facebook

Tag Archives: đồng hồ đếm ngược ngày giờ

ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC NGÀY GIỜ ( CÔNG TY HOÀNG HUY )

Sản phẩm đồng hồ đếm ngược ngày giờ được sản xuất theo đơn hàng của Công ty Hoàng Huy nhằm đáp ứng nhu cầu ngày giờ trong sản xuất. ATPro đã cho ra đời sản phẩm Đồng hồ điện tử led treo tường. Cầu tạo và chức năng chính là số hiện thị ngày gồm […]