Chat Facebook

Tag Archives: đồng hồ điện tử báo giờ vào ca tan ca

ĐỒNG HỒ NGOÀI TRỜI (THEODORE ALEXANDER) – ĐỒNG HỒ NGOÀI TRỜI XEM GIỜ

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ NGOÀI TRỜI cho Khách hàng: Công ty Theodore Alexander. Đồng hồ vừa đẹp vừa bền, sản phẩm 100% MADE IN VIETNAM. SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG – Kích thước ĐỒNG HỒ NGOÀI TRỜI 300 x 700 x 70 mm – Số giờ phút giây hiển thị bằng LED […]