Chat Facebook

Tag Archives: đồng hồ điện tử treo tường

ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ GIỜ PHÚT GIÂY NHIỆT ĐỘ

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ 6 SỐ ĐO NHIỆT ĐỘ – DONG HO LED TREO TUONG HE THONG GIAM SAT NHIET DO cho Khách hàng: Công ty Mr Trung SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG – Số lượng: 1 cái -Kích thước đồng hồ 15cm x 50cm x 5 cm […]

ĐỒNG HỒ LED ĐƠN 4 SỐ (ECCO VN)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ LED ĐƠN 4 SỐ – DONG HO LED TREO TUONG – DONG HO DIEN TU TREO TUONG cho Khách hàng: Công ty ECCO Việt Nam SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG Kích thước đồng hồ 30cm x 70 x 5cm Số hiển thị bằng LED […]

ĐỒNG HỒ XEM GIỜ 6 SỐ (CTY SUN VIỆT)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ XEM GIỜ 6 SỐ ĐỒNG BỘ QUA LAN – DONG HO XEM GIO cho Khách hàng: Công ty Sun Việt SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG Kích thước đồng hồ 18cm x 65 x 5cm Số hiển thị bằng LED 7 đoạn KT số 9x12cm Giờ phút giấy […]

ĐỒNG HỒ XEM GIỜ HIỂN THỊ 2 MẶT (MR. HÀO)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ XEM GIỜ HIỂN THỊ 2 MẶT – DONG HO LED TREO TUONG  cho khách hàng : Mr. Hào SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG Kích thước 35cm x 60 cm x 5cm. 1 mặt Số giờ hiển thị bằng LED đơn  KT số 9cm x 12cm […]

ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC 4 SỐ NGÀY (CTY HƯNG VIỆT)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC 4 SỐ NGÀY – DONG HO LED TREO TUONG     cho khách hàng : Công ty Hưng Việt SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 12 THÁNG Làm led đơn Kích thước đồng hồ đếm ngược thời gian 18cm x 43cm Led đơn KT 9 x 12 cm […]

ĐỒNG HỒ LED ĐẾM NGƯỢC ATPro (CTY LOGICODE)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ LED ĐẾM NGƯỢC – DONG HO LED DEM NGUOC cho Khách hàng: Công Ty Logicode SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG Đồng hồ hiển thị giờ phút, đếm ngược phút giấy Kích thước đồng hồ LED treo tường, đếm ngược: 18cm x 43 cm x 5cm. 1 mặt […]