Chat Facebook

Tag Archives: Đồng hồ đo áp suất

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ÁP SUẤT-CÔNG TY SAMWON

Đồng hồ đo nhiệt độ và áp suất là thiết bị điện tử dùng để đo áp suất nội tại hoặc áp suất chân không. Thiết bị được sử dụng để đo lường trong các ngành công nghiệp khác nhau. Vừa qua, ATPro đã bàn giao đồng hồ đo nhiệt độ và đồng hồ đo […]