Chat Facebook

Tag Archives: dong ho do nhiet do dang co

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM – THIET BI DO NHIET DO DO AM – ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ

ATPro vừa sản xuất và bàn giao THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM – ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ – HE THONG GIAM SAT NHIET DO cho Khách hàng : Công ty SONG ĐẠT SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG Kích thước đồng hồ đo nhiệt độ điện tử : 43cm x 22cm x 5cm. Hiện […]

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM – THIET BI DO NHIET DO DO AM – ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ CÔNG NGHIỆP

ATPro vừa sản xuất và bàn giao THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM – ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ – HE THONG GIAM SAT NHIET DO cho Khách hàng : Công ty BUWON SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ có kích thước 10cm x 25cm. Hiển thị bằng led 7 […]

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM – THIET BI DO NHIET DO DO AM – DONG HO DO NHIET DO DIEN TU

ATPro vừa sản xuất và bàn giao THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM – ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ – HE THONG GIAM SAT NHIET DO cho Khách hàng : Công ty Đệ Nhất SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ CÔNG NGHIỆP kích thước 18cm x 43cm x 5cm. Hiển thị […]

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM – THIET BI DO NHIET DO DO AM – DONG HO DO NHIET DO CONG NGHIEP

ATPro vừa sản xuất và bàn giao THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM – ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ – HE THONG GIAM SAT NHIET DO cho Khách hàng : Công ty Chí Hùng SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG Kích thước ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ 18cm x 43cm x 5cm. Số hiển […]

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ – DONG HO DO NHIET DO DIEN TU – THIET BI DO NHIET DO DO AM

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ – HE THONG GIAM SAT NHIET DO cho Khách hàng : CTY BATICO  SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG  – Số lượng: 2 đồng hồ đo nhiệt độ – Kích thước DONG HO DO NHIET DO DIEN […]

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ CÔNG NGHIỆP – DONG HO DO NHIET DO CONG NGHIEP – THIET BI DO NHIET DO DO AM

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ CÔNG NGHIỆP – ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ – GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ cho Khách hàng : CTY ĐỨC MINH SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG -Số lượng:  21 cái -Kích thước đồng hồ đo nhiệt độ công nghiệp 12cm x  27cm […]

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ – DONG HO DO NHIET DO DIEN TU – THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ – ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ATPro – HE THONG GIAM SAT NHIET DO cho khách hàng: Công ty Hoàng My SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG – Kích thước DONG HO DO NHIET DO DIEN TU 12cm x  27cm x 5cm […]

BẢNG LED ĐO NHIỆT ĐỘ 2 KÊNH NHIỆT ( DAMSENPARK ) – HE THONG GIAM SAT NHIET DO

ATPro vừa sản xuất và bàn giao BẢNG LED NHIỆT ĐỘ 2 KÊNH NHIỆT – DONG HO DO NHIET DO–GIAM SAT CANH BAO NHIET DO cho Khách Hàng:  Công Viên Văn Hóa Đầm Sen SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG Kích thước bang led nhiet do 38cm x 62cm x 7cm. 2 mặt Số hiển thị bằng […]

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ (CTY ĐÔNG PHƯƠNG)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ – HE THONG GIAM SAT NHIET DO cho Khách hàng: Công ty Đông Phương Vũng Tàu SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG Kích thước đồng hồ đo nhiệt độ phòng 12cm x  27cm x 5cm Số hiển thị bằng LED 7 đoạn kích […]