Chat Facebook

Tag Archives: đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm trong phòng

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM ( CTY FUJI )

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM ĐIỆN TỬ – DONG HO DO NHIET DO DO AM ĐIỆN TỬ – HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM cho khách hàng : Công ty FUJI SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG – Kích thước ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT […]

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM (CTY LONG NGUYỄN)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM – DONG HO DO NHIET DO VA DO AM – HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM cho khách hàng : Công ty Long Nguyễn SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG – Kích thước ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM  350 x 600 x […]

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM (CTY NKHD)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM – DONG HO DO NHIET DO VA DO AM – HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM cho khách hàng : Công ty Ngũ Kim Huy Dương SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG – Kích thước ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM 220 x […]

ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ LED TREO TƯỜNG – CÔNG TY ATPro.com.vn

Công ty ATPro vừa sản xuất và bàn giao thành công một đơn hàng về ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ LED TREO TƯỜNG cho Khách hàng SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG Thông số kỹ thuật đồng hồ led treo tường điện tử – Kích thước ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ LED : 120 x 250 […]

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM ĐIỆN TỬ (CTY SONG LINH)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM ĐIỆN TỬ – DONG HO DO NHIET DO DO AM DIEN TU cho khách hàng : Công ty Song Linh SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG – Số lượng : 3 cái – Kích thước ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ […]

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM ĐIỆN TỬ (CTY LIXIL VIỆT NAM)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM ĐIỆN TỬ – DONG HO DO NHIET DO DO AM DIEN TU cho khách hàng : Công ty Lixil Việt Nam SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG – Số lượng : 2 cái ( hiển thị 2 mặt ) – Kích thước ĐỒNG HỒ […]

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM TRONG PHÒNG (CTY NEWWIDE)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM TRONG PHÒNG – DONG HO DO NHIET DO VA DO AM TRONG PHONG cho khách hàng : Công ty Newwide SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG – Kích thước ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM TRONG PHÒNG  350 x 400 x […]

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM (CTY HYOSUNG)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM – DONG HO DO NHIET DO VA DO AM cho khách hàng : Công ty Hyosung SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG – Kích thước ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM  350 x 600 x 50mm – Số hiển […]

ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ LED 7 ĐOẠN TREO TƯỜNG (CÔNG TY ISHIKO)

Công ty ATPro vừa sản xuất và bàn giao thành công đơn hàng ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ LED  7 ĐOẠN cho Khách hàng : Công ty Ishiko SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG Thông số kỹ thuật đồng hồ điện tử led 7 đoạn – Kích thước ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ LED TREO TƯỜNG : […]

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM (CTY FUJI)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM – DONG HO DO NHIET DO VA DO AM cho khách hàng : Công ty FUJI SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG – Kích thước ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM  220 x 400 x 50mm – Số hiển […]