Chat Facebook

Tag Archives: hệ thống cảnh báo phát hiện rò rỉ nước

CẢM BIẾN PHÁT HIỆN RÒ RỈ NƯỚC – HỆ THỐNG GIÁM SÁT CẢNH BÁO RÒ RỈ NƯỚC PHÒNG SEVER

I. ỨNG DỤNG Dùng để phát hiện và cảnh báo rò rỉ nước ở những nơi nhạy cảm nước như: phòng máy chủ, phòng acquy, ups, thư viện, trung tâm dữ liệu, viện bảo tàng, … II. CẢM BIẾN RÒ RỈ NƯỚC Cảm biến rò rỉ nước bao gồm đoạn dây dài cảm biến hoạt động […]