Chat Facebook

Tag Archives: hệ thống quản lý năng suất

HỆ THỐNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT-ATPro Corp

Hệ thống theo dõi tiến độ sản xuất là công cụ đắc lực, giúp nhà quản lý giám sát và kiểm tra quy trình sản xuất một cách hiệu quả. ATPro Corp tiếp tục bàn giao Hệ thống giám sát năng suất cho Công ty Toàn An Tín. Hệ thống theo dõi sản lượng được […]