Chat Facebook

Tag Archives: Hệ thống quan trắc môi trường nước nuôi trồng thủy sản

HỆ THỐNG QUAN TRẮC HỒ NUÔI TÔM QUA INTERNET

Hệ thống quan trắc hồ nuôi tôm áp dụng công nghệ mới đo đạc, theo dõi chất lượng nguồn nước ao nuôi 24/24 giờ thông qua điện thoại thông minh. Hệ thống đã thay thế quy trình quản lý truyền thống, giúp tiết kiệm chi phí, giảm rủi ro và tăng năng suất cho nông […]