Chat Facebook

Tag Archives: hệ thống quan trắc môi trường online

HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ONLINE

Hệ thống quan trắc môi trường online còn gọi là quan trắc môi trường tự động. Nghĩa là thực hiện quan trắc, theo dõi, kiểm tra các thông số của nước thải, khí thải, đất… tự động. Bằng việc áp dụng các thiết bị, máy móc hiện đại để kiểm soát một cách nhanh chóng. […]