Chat Facebook

Tag Archives: may do nhiet do

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ( PHẦN 4 )

Bằng cách sử dụng PLCPi – bộ điều khiển tự động hóa lập trình được, ATProCorp đưa ra giải pháp cho hệ thống giám sát nhiệt độ kho lạnh với công nghệ mới nhất, hiệu quả nhất. Giải pháp cho hệ thống giám sát nhiệt độ kho lạnh được chia làm hai loại. Một loại đơn […]

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ (PHẦN 2)

Với sản phẩm PLCPi sử dụng chip UK, ATPro Corp cho ra mắt hệ thống giám sát nhiệt độ, phòng server bao gồm các chi tiết như sau:   Hệ thống giám sát nhiệt độ – Đo nhiệt độ tại nhiều vị trí trong phòng máy chủ ( hệ thống giám sát nhiệt độ ) […]