Chat Facebook

Tag Archives: máy tính nhúng công nghiệp

MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP J1900 TRONG KIOSK TRA CỨU THÔNG TIN

Máy tính công nghiệp J1900 dòng pc công nghiệp với chức năng làm cầu nối giữa các loại thiết bị khác nhau. Kết nối chúng với hệ thống dữ liệu trung tâm hoặc đám mây (Cloud). Đây là thiết bị công nghệ được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp. Nó mang lại nhiều lợi […]