Chat Facebook

Tag Archives: quan trắc môi trường trại chăn nuôi

CHĂN NUÔI GIA CẦM VÀ NHỮNG RỦI RO CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Chăn nuôi gia cầm rất dễ gặp nguy hiểm và rủi ro đặc biệt đối với sự thay đổi khí hậu. Sự biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến ngành chăn nuôi bao gồm giảm tốc độ tăng trưởng, giảm hiệu suất sinh sản và tăng tỉ lệ mắc các bệnh trên gia cầm […]