Chat Facebook

ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ XƯỞNG (MÃ: AT-TMT-L)

2.760.000

ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ (MÃ: AT-TMT-S)

2.340.000