Chat Facebook

ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM

BẢNG LED NHIỆT ẨM (MÃ: AT-THMT-S)

4.160.000

ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM

MÁY ĐO NHIỆT ẨM (MÃ AT-THMS3.1)

2.500.000
2.600.000

ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM

ĐỒNG HỒ NHIỆT ẨM (MÃ: AT-THMT-L)

5.850.000