Chat Facebook

ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ (MÃ: AT-TMS3.1)

1.920.000

ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ XƯỞNG (MÃ: AT-TMT-L)

2.760.000
2.600.000