MÁY ẢNH CÔNG NGHIỆP MV-CE050-30GM

CE Series – Economical Level

Là dòng máy ảnh kinh tế, dòng máy ảnh CE mang lại giá trị chi phí cao với độ phủ điểm ảnh rộng. Chủ yếu tập trung vào phơi sáng cửa trập lăn, trong khi những ảnh khác với phơi sáng đầy đủ. Cung cấp giao diện dữ liệu Gigabit Ethernet và USB 3.0 để đáp ứng các nhu cầu công nghiệp khác nhau.