HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT NHÀ MÁY

SCADA PC
Thu thập dữ liệu và giám sát, điều khiển
Andon PC
Thu thập dữ liệu
Hiển thị, báo cáo, cảnh báo
Report PC
Thu thập dữ liệu
Hiển thị thông số giám sát bằng đồ thị trực quan
Xuất báo cáo file Excel