banner atscada 4.0
banner atscada 4.0
banner-pc-pannel-atpro-1
banner atscada

THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP ATPRO

Liên hệ

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

BỘ THU THẬP DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ AT-TMS2.0

Liên hệ

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

CẢM BIẾN NHIỆT ẨM PRONEM MINI

Liên hệ

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

BỘ THU THẬP DỮ LIỆU NHIỆT ẨM KHÔNG HIỂN THỊ AT-THMS2.0

Liên hệ

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

MÁY ĐO NHIỆT ẨM (MÃ AT-THMS3.1)

3.000.000

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ (MÃ: AT-TMS3.1)

1.920.000

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ (MÃ: AT-TMT-S)

2.415.000

GIẢI PHÁP VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ

MÁY ĐO, CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

BỘ THU THẬP DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ AT-TMS2.0

Liên hệ

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

BỘ THU THẬP DỮ LIỆU NHIỆT ẨM KHÔNG HIỂN THỊ AT-THMS2.0

Liên hệ

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

THIẾT BỊ HIỂN THỊ NHIỆT ẨM (MÃ: AT-ADD-S)

Liên hệ

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ KHO LẠNH

Liên hệ

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ XE ĐÔNG LẠNH PHÂN TÁN

Liên hệ

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ TỦ VACXIN

Liên hệ

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

BẢNG ĐIỆN TỬ NHIỆT ẨM, NGÀY THÁNG NĂM (MÃ: AT-THMT-D-L)

6.410.000

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

MÁY ĐO NHIỆT ẨM (MÃ AT-THMS3.1)

3.000.000

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ẨM, NGÀY THÁNG NĂM (MÃ: AT-THMT-D-S)

4.850.000

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ (MÃ: AT-TMS3.1)

1.920.000

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ (MÃ: AT-TMT-S)

2.415.000

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

BẢNG LED NHIỆT ẨM (MÃ: AT-THMT-S)

3.920.000

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ XƯỞNG (MÃ: AT-TMT-L)

2.835.000

BẢNG THEO DÕI NĂNG SUẤT, ĐẾM SẢN PHẨM

Liên hệ

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BẢNG LED THEO DÕI NĂNG SUẤT

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BỘ ĐẾM 2 SỐ MÃ ATCOUNT-2

Liên hệ
Liên hệ

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BỘ ĐẾM 4 SỐ (MÃ: ATCOUNT-4L)

3.500.000

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BẢNG LED NĂNG SUẤT MÃ AT-NS-6

Liên hệ
Liên hệ

MÁY IN PHIẾU, HỆ THỐNG GỌI SỐ THỨ TỰ

GIẢI PHÁP XẾP HÀNG

BÀN PHÍM GỌI SỐ THỨ TỰ

Liên hệ

GIẢI PHÁP XẾP HÀNG

BỘ GỌI SỐ THỨ TỰ LED MATRIX

3.600.000

GIẢI PHÁP XẾP HÀNG

HỘP NÚT GỌI SỐ TẠI QUẦY

Liên hệ

GIẢI PHÁP XẾP HÀNG

PHẦN MỀM GỌI SỐ THỨ TỰ

Liên hệ

GIẢI PHÁP XẾP HÀNG

MÁY CẤP SỐ THỨ TỰ TABLET

15.000.000

GIẢI PHÁP XẾP HÀNG

KIOSK LẤY SỐ THỨ TỰ

32.000.000

GIẢI PHÁP XẾP HÀNG

BỘ GỌI SỐ KHÔNG DÂY LORA

Liên hệ

CẢM BIẾN SENSOR

THIẾT BỊ QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE

PHẦN MỀM SCADA

SCADA TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

QUẢN LÝ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

TỦ ĐIỀU KHIỂN 4 ĐƯỜNG ĂN TRẠI CHĂN NUÔI

Liên hệ

QUẢN LÝ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

TỦ ĐIỀU KHIỂN 2 ĐƯỜNG ĂN TRẠI CHĂN NUÔI

Liên hệ
Liên hệ

CẢM BIẾN CHĂN NUÔI

BỘ CẢM BIẾN ĐO KHÍ NH3 SNH.W51

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

banner triển lãm