HỆ THỐNG CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ

HỆ THỐNG GIÁM SÁT CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ KHO THUỐC – TTYT TÂN PHÚ

Hệ thống giám sát cảnh báo nhiệt độ kho thuốc đã và đang được sử [...]

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ QUA INTERNET – CÔNG TY NANOGEN

Giám sát nhiệt độ qua internet là một trong những giải pháp được sử dụng [...]

HỆ THỐNG CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ KHO THUỐC – BV THỦ ĐỨC

Hệ thống cảnh báo nhiệt độ kho thuốc sản xuất và thiết kế bởi ATPro [...]

HỆ THỐNG CẢNH BÁO THEO DÕI NHIỆT ĐỘ KHO VACCINE

Hệ thống cảnh báo theo dõi nhiệt độ kho vaccine vừa được ATPro Corp triển [...]

HỆ THỐNG CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ KHO THUỐC – BVĐK XUYÊN Á

Hệ thống cảnh báo nhiệt độ kho thuốc vừa được ATPro Corp triển khai bàn [...]

BỘ THEO DÕI NHIỆT ĐỘ TỦ THUỐC – BV ĐH Y DƯỢC

Bộ theo dõi nhiệt độ tủ thuốc vừa được ATPro Corp triển khai bàn giao [...]

BỘ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ KHO VACCINE – TTYT BA TRI

Bộ giám sát nhiệt độ kho vaccine vừa được ATPro Corp triển khai bàn giao [...]

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ TỦ THUỐC BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MỸ

Hệ thống giám sát nhiệt độ tủ thuốc vừa được ATPro Corp triển khai bàn [...]

THIẾT BỊ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ TỦ VACCINE

Thiết bị giám sát nhiệt độ tủ vaccine vừa được ATPro Corp triển khai bàn [...]

BỘ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ TỦ VACCINE – TTYT HOÀI ÂN

Bộ cảnh báo nhiệt độ tủ vaccine vừa được ATPro Corp triển khai bàn giao [...]

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ TỦ VACCINE – TTYT HÓC MÔN

Hệ thống giám sát nhiệt độ tủ vaccine vừa được ATPro Corp triển khai bàn [...]

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ (BỆNH VIỆN FV)

Bệnh viện FV là bệnh viện quốc tế ở Tp HCM với cơ sở vật [...]