HÀNG CÓ SẴN

GIẢI PHÁP VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ

MÁY ĐO, CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

2.600.000

ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM

GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ TỦ VACXIN

ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM

BẢNG LED NHIỆT ẨM (MÃ: AT-THMT-S)

3.920.000

ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ XƯỞNG (MÃ: AT-TMT-L)

2.835.000

BẢNG THEO DÕI NĂNG SUẤT, ĐẾM SẢN PHẨM

1.800.000

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BỘ ĐẾM 2 SỐ

3.800.000

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BỘ ĐẾM COUNTER 6 SỐ

3.900.000

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BỘ ĐẾM 4 SỐ (MÃ: ATCOUNT-4L)

3.100.000

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BỘ ĐẾM SỐ LƯỢNG 4 SỐ NHỎ

2.300.000

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BẢNG LED NĂNG SUẤT

3.400.000
2.200.000

MÁY IN PHIẾU, HỆ THỐNG GỌI SỐ THỨ TỰ

HỆ THỐNG GỌI SỐ THỨ TỰ

BÀN PHÍM GỌI SỐ THỨ TỰ

HỆ THỐNG GỌI SỐ THỨ TỰ

BỘ GỌI SỐ THỨ TỰ LED MATRIX

HỆ THỐNG GỌI SỐ THỨ TỰ

HỘP NÚT GỌI SỐ TẠI QUẦY

HỆ THỐNG GỌI SỐ THỨ TỰ

PHẦN MỀM GỌI SỐ THỨ TỰ

HỆ THỐNG GỌI SỐ THỨ TỰ

MÁY CẤP SỐ THỨ TỰ TABLET

HỆ THỐNG GỌI SỐ THỨ TỰ

KIOSK LẤY SỐ THỨ TỰ

HỆ THỐNG GỌI SỐ THỨ TỰ

BỘ GỌI SỐ KHÔNG DÂY LORA

CẢM BIẾN SENSOR

THIẾT BỊ QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE

PHẦN MỀM SCADA

SCADA TRANG TRẠI CHĂN NUÔI