banner ATPro Corp

GIẢI PHÁP VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ

MÁY ĐO, CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

BẢNG THEO DÕI NĂNG SUẤT, ĐẾM SẢN PHẨM

1.800.000

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BỘ ĐẾM 5 SỐ 2 MẶT

3.800.000

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BỘ ĐẾM COUNTER 5 SỐ LỚN

3.700.000

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BỘ ĐẾM 4 SỐ (MÃ: ATCOUNT-4L)

3.500.000

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BỘ ĐẾM SỐ LƯỢNG 4 SỐ NHỎ

2.300.000

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BẢNG LED NĂNG SUẤT

3.400.000
banner ATPro Corp

MÁY IN PHIẾU, HỆ THỐNG GỌI SỐ THỨ TỰ

HỆ THỐNG GỌI SỐ THỨ TỰ

PHẦN MỀM GỌI SỐ THỨ TỰ

HỆ THỐNG GỌI SỐ THỨ TỰ

MÁY CẤP SỐ THỨ TỰ TABLET

HỆ THỐNG GỌI SỐ THỨ TỰ

KIOSK LẤY SỐ THỨ TỰ

HỆ THỐNG GỌI SỐ THỨ TỰ

BỘ GỌI SỐ KHÔNG DÂY LORA

HỆ THỐNG GỌI SỐ THỨ TỰ

HỆ THỐNG GỌI SỐ THỨ TỰ

1.650.000

CẢM BIẾN SENSOR

THIẾT BỊ QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE

PHẦN MỀM SCADA