MÁY ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ- NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, BỤI MỊN PM2.5

  • Size: 78*84*52mm
  • Humidity measuring range: 20%~95%;
  • Temperature measuring range: -9-50°C;
  • Bảo hành: 12 tháng