CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ LOẠI DÁN RK220-01 CHO NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PV

2.880.000