Chat Facebook

Camera được chúng tôi đưa vào các dự án SCADA cần tính năng giám sát và ghi hình video. Chúng tôi cung cấp sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý nhất. Chúng tôi luôn phục vụ tốt nhất và làm hài lòng quý khách!.

1.150.000
1.950.000
1.580.000
1.500.000
1.450.000

CAMERA - ĐẦU GHI HÌNH

CAMERA IP WIFI PICOTECH (PC-574IPHD)

2.100.000

CAMERA - ĐẦU GHI HÌNH

CAMERA IP WIFI SIEPEM PC-575IPWIFI

1.380.000

CAMERA - ĐẦU GHI HÌNH

DS-2CD2010F-I (1.3 M)

2.770.000

CAMERA - ĐẦU GHI HÌNH

DS-2CD2020F-I (2 M)

3.070.000

CAMERA - ĐẦU GHI HÌNH

DS-2CD2032F-I (3 M)

4.000.000

CAMERA - ĐẦU GHI HÌNH

DS-2CD2042WD-I (4 M)

4.920.000