THỊ GIÁC MÁY IN-SIGHT 2000

Cảm biến thị giác Cognex In-Sight 2000 kết hợp sức mạnh của hệ thống thị giác In-Sight với sự đơn giản và khả năng chi trả của một cảm biến công nghiệp. Lý tưởng để giải quyết các ứng dụng chống lỗi, các cảm biến tầm nhìn này đặt ra các tiêu chuẩn mới về giá trị, tính dễ sử dụng, tính linh hoạt và khả năng đáp ứng hầu như mọi môi trường dây chuyền sản xuất