LICENSE PHẦN MỀM ATSCADA

MÁY ĐO, CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

BẢNG THEO DÕI NĂNG SUẤT, BẢNG ĐẾM SẢN PHẨM

1.800.000

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT - HỆ THỐNG ANDON

HỆ THỐNG ANDON

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM 4 SỐ 2 MẶT

4.200.000

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM 5 SỐ 2 MẶT

3.800.000

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM 5 SỐ LỚN

3.700.000

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM 4 SỐ LỚN

3.500.000

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM 4 SỐ NHỎ

2.300.000

MÁY IN PHIẾU, HỆ THỐNG GỌI SỐ THỨ TỰ

ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ DÙNG CHO TÒA NHÀ, NHÀ MÁY

THIẾT BỊ QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE