MÁY IN PHIẾU THỨ TỰ – MÁY LÁY SỐ THỨ TỰ (MÃ: AT POSPT 1)

Máy in phiếu thứ tự còn có tên gọi khác như: máy cấp số thứ tự, máy lấy số thứ tự, máy bấm số thứ tự