HỆ THỐNG GIÁM SÁT QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG

  • Giám sát điện năng tiêu thụ
  • Quản lý theo ngày, tháng, năm
  • Cài đặt theo dõi cảnh báo – alarm
  • Hiển thị dạng đồ thị thời gian thực – realtime trend
  • Điều khiển, can thiệp đóng ngắt từ phần mềm
  • Xuất báo cáo thống kê dữ liệu – report
Mã: AT-PMS Danh mục: