ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ CÔNG NGHIỆP AT-TMT-S

2.415.000  Giá chưa gồm VAT

Đồng hồ đo nhiệt độ công nghiệp mã AT-TMT-S phù hợp các ứng dụng công nghiệp.