Chat Facebook

MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP ATBOX GK1-4578U

Model: ATBOX GK1-4578U

CPU: Onboard Intel Haswell 22nm CPU Intel Core i7-4578U