HỆ THỐNG GIÁM SÁT PHÒNG SERVER, PHÒNG MÁY CHỦ

  • Giám sát nhiệt độ
  • GIám sát độ ẩm
  • Giám sát Điện áp, dòng điện
  • Giám sát ra vào phòng server
  • Giám sát từ xa qua Internet