PLC GATEWAY BL102 – PLC/Modbus to MQTT/OPC UA Gateway

6.564.900 

Model: BL102

Được phát triển trên hệ điều hành Linux nhúng để có độ ổn định cao. Cổng PLC/ Modbus Gateway BL102 là một cổng kết nối sáng tạo giúp chuyển đổi PLC / Modbus sang giao thức OPC UA / MQTT.

Danh mục: ,