HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ XE ĐÔNG LẠNH
HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ XE ĐÔNG LẠNH

I. PLCPis:  PLCPis là bộ điều khiển lập trình được trên môi trường Visual Studio sử dụng ngôn ngữ C# do ATPro Corp phát triển từ máy tính nhúng mini raspberry pi3 xuất xứ Anh Quốc UK. PLCPis có khả … Read More

2.61 out of 5
Vui lòng gọi 028.3842.5001 Đọc tiếpQuick View
HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ XE ĐÔNG LẠNH – HE THONG GIAM SAT NHIET DO XE DONG LANH
HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ XE ĐÔNG LẠNH – HE THONG GIAM SAT NHIET DO XE DONG LANH

I. PLCPis:  PLCPis là bộ điều khiển lập trình được trên môi trường Visual Studio sử dụng ngôn ngữ C# do ATPro Corp phát triển từ máy tính nhúng mini raspberry pi3 xuất xứ Anh Quốc UK. PLCPis có khả … Read More

1.89 out of 5
Vui lòng gọi 028.3842.5001 Đọc tiếpQuick View