ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC 1/2″ -2″ inch BẰNG ĐỒNG THAU