CẢM BIẾN ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN EC, ĐỘ MẶN TRỰC TUYẾN RK500-13