MÁY ĐO HÀM LƯỢNG NPK TRONG ĐẤT

Liên hệ

  • Nhiệt độ làm việc – 20°C-60°C
  • Độ chính xác của phép đo : ± 2% Bảng cân đối kế toán
  • Thời gian phản ứng : < 1 giây
  • Chế độ cung cấp điện : Pin lithium DC 3.7V
Danh mục: